Vielse

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

Ønsker I at blive gift, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt med NemID på borger.dk. Reglerne gælder, uanset om I ønsker at blive viet borgerligt eller i kirken. Opfylder I betingelserne for at blive gift, udsteder kommunen en prøvelsesattest som I skal aflevere på kirkekontoret. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten udløber efter fire måneder.  

Vielse i folkekirken

Ønsker I at blive viet i Tårnby kirke skal I henvende jer til én af kirkens præster eller til kirkekontoret. Inden vielsen mødes i med præsten for at aftale dato og gennemgå vielsens forløb. 

Til vielsen skal der, ud over brudeparret og præsten, være mindst to vidner til stede. 
For at blive viet i folkekirken skal den ene eller jer begge være medlem af folkekirken. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.
 

Kirkelig velsignelse af borgerligt viede

Er I borgerligt viet, kan I efterfølgende få en kirkelig velsignelse ved en præst. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. I skal henvende jer til én af præsterne eller kirkekontoret.

Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som ligner den kirkelig vielse.
 

Navnændring ved ægteskab

Hvis I ønsker at ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I gøre det digitalt med NemID på borger.dk. Ansøgningen behandles i bopælssognet. 

Hvis navneændringen foretages senest tre måneder efter vielsen og navnændringen er et navnefællesskab, vil navneændringen være gratis. Et navnefælleskab betyder at I vælger at få hinandens mellem- og efternavne.

Hvis I senere i ægteskabet ønsker at få samme efternavne kan I, mod betaling, ændre navne på borger.dk. 
 

Relevante links:

borger.dk