Menighedsrådsmedlemmer

Menighedsrådsformand

Flemming Niemann Pedersen
Englandsvej 330, 2770 Kastrup
Telefon: 32 52 06 03
Email: formand@taarnbykirke.dk
Drejer det sig om personfølsomme oplysninger, brug da  sikker formular
Træffetid: tirsdag kl. 10 – 12

Kasserer

Anne-Marie Andersen
Træffes tirsdag kl. 10 – 11
Telefon 32 52 06 03
Email: kasserer@taarnbykirke.dk

Kirkeværge

Per Hovgaard Frederiksen
Email: kirkevaerge@taarnbykirke.dk

Kontaktperson

Kirsten Svane
Email: kirstenesvane@hotmail.com

Næstformand

Louise Husted Rosenberg
Email: lrr@km.dk

Menigt medlem

Birger Thomsen
Email: birgerethomsen@gmail.com

Menigt medlem

Helen Nestler
Email: woman.helen7@gmail.com

Menigt medlem

Inge Ibsen

Menigt medlem

Lis Schnnevoigt
Email: bevartaarnby@gmail.com

Menigt medlem

Gorm Sandorf
Email: geki@mail.dk

Menigt medlem

Hanne præst Pedersen
Email: Happ1606@gmail.com

Menighedsrådet træffes: 

Tirsdag kl. 10 – 11
Telefon 32 52 06 03
Email: menighedsraad@taarnbykirke.dk

Personfølsomme oplysninger bør sendes via
sikker formular