Gravstedstyper

Vi har 6 gravstedstyper på kirkegården: 

  1. Det traditionelle kistegravsted med hæk på ca. 3 m2
  2. Kisteplænefællesgrav 
  3. Børnefællesgrav
  4. Det traditionelle Urnegravsted
  5. Urneplænegrav med plænesten
  6. Anonym urnefællesgrav

 

1. Det traditionelle kistegravsted med hæk på ca. 3 m2


Det traditionelle kistegravsted med hæk på ca. 3 m2, der fås med både en, to eller flere pladser. Det er en begravelsesform der viderefører den gamle kirkegårdskultur. Gravstedet er omgivet af hække og der gives mulighed for individuel beplantning og anlæg. Der må placeres en eller flere gravmonumenter efter eget valg. Gravstederne kan anvendes både til urner og kister og kan fornyes efter fredningstidens udløb. Man kan selv passe gravstedet eller overlade det til kirkegården mod betaling. Man kan tilkøbe forskellige ydelser som grandækning, sommerblomster mm. Fornyelse af gravstedet kan finde sted.
 

2. Kisteplænefællesgrav 


Kisteplænefællesgrav er en kistebegravelse i græsplæne, hvor man kan lægge en plænegravsten, mål 70x30x 10 cm med hugget bogstaver. Det er muligt at nedsætte en vendevase til blomster. På gravstedet kan man nedsætte to kister, hvis den første kiste sættes i dobbelt dybde. Der betales et engangsbeløb for vedligeholdelsen (obligatorisk vedligeholdelse) og erhvervelsen på hele fredningstiden. Man kan godt nedsætte en urne efter begravelsen af en kiste. Fornyelse af gravstedet kan finde sted. 

 

3. Børnefællesgrav


Børnefællesgrav her sættes en lille børnekiste ned og fredningstiden er 10 år, som en urne. Det er ikke muligt at sætte gravsten mm. på denne afdeling. Fællesgraven vedligeholdes af kirkegården og der betales et engangsbeløb for hele fredningstiden (obligatorisk vedligeholdelse) og erhvervelsen.

 

4. Det traditionelle urnegravsted


Det traditionelle urnegravsted kan sammenlignes med det traditionelle kistegravsted blot mindre ca. 1 m2 der er plads til 4 urner på gravstedet. Gravstedet kan med fordel beplantes med langsomt voksende stauder og en mindre gravsten. Her kan tilkøbes ydelser som ved den traditionelle kistegrav. Gravstedsejeren kan tilkøbe grandækning, renholdelse samt sommer/efterårsblomster mm. Fornyelse af gravstedet kan finde sted.
 

5. Urneplænegrav 


Urneplænegrav med plænesten er til nedsættelser af urne i græsplæne, der er kun plads til to urner. Plænesten mål er 60x40x10 cm. Man kan tilkøbe en vendevase til blomster. Til vedligeholdelse og erhvervelse betales et engangsbeløb på hele fredningstiden. Fornyelse af gravstedet kan finde sted.

 

6. Anonym urnefællesgrav ny og gammel


Anonym urnefællesgrav ny og gammel nedsættes kun urner. De pårørende kan ikke overvære urnenedsættelsen og urnens plads er således ukendt. Gravstedet består af plæne og et blomsterbed. Hele gravstedspladsen passes af kirkegården. Der må lægges blomster rundt om fællesgraven og ”grønne kræmmerhuse” til afskåret blomster. Fornyelse af gravstedet kan ikke finde sted. Der betales et engangsbeløb for vedligeholdelse og erhvervelse af gravstedet i hele fredningsperioden. Der må ikke plantes stauder i bedet.

 

Bisættelse og begravelse 

Begravelse er nedsættelse af en kiste på et kistegravsted. 

Ved en  bisættelse nedsættes en urne på et urnegravsted eller et kistegravsted. 
 

Erhvervelse af et gravsted

Erhvervelse af et gravsted er leje af et jordstykke for en bestemt periode. Man erhverver et gravsted så det passer med fredningstiden, hvilket er 10 år for en urne og 25 år for en kiste. 
 

Fornyelse af gravsted

Fornyelse af sit gravsted efter fredningstidens udløb, skal ske for mindst en periode på 5 år. Man kan godt forny gravstedet for mere end 5 år, dog højst dobbelt fredningstid hvilket er 20 år for en urne- og 50 år for et kiste-gravsted.