Dødsfald og begravelse

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest, før man kan anmode om begravelse eller brænding af afdøde.
Et dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret eller sognepræsten i afdødes bopælssogn, senest to dage efter dødsfaldet.
Ved anmeldelse af dødsfaldet skal du oplyse personlige data, og oplyse om afdøde skal begraves eller brændes.
Reglerne gælder uanset afdødes trosretning, eller om afdøde var medlem af folkekirken.
Hvis du vælger at lade en bedemand sende anmodningen om begravelse eller ligbrænding, kræver det, at du udfylder og udleverer en fuldmagt til bedemanden. Fuldmagten kan du finde på borger.dk.
Den udfyldte anmodning skal sendes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til.
 

Følgende dokumenter skal vedlægges:

    • Kopi af lægens dødsattest
    • Afdødes sundhedskort
    • Dåbsattest
    • ​Evt. vielsesattest.

Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet skifteretten og folkeregistret.

Som pårørende vælger du selv om du vil stå for det praktiske omkring anmeldelse af dødsfald og begravelse, eller du kan aftale med en bedemand, om hvilke ting, han/hun skal ordne.
 

Begravelse - kiste og urne

Afdøde, som skal begraves på en af folkekirkens kirkegårde, og afdøde, som skal brændes, skal være anbragt i en kiste.
Hvis afdøde skal brændes bliver kisten efter højtideligheden (bisættelsen) kørt til krematoriet og brændt. Efterfølgende lægges asken i en urne, som senere nedsættes i jorden.
 

Valg af kirkegård og gravsted

De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på de folkekirkelige kirkegårde i bopælssognet.

Du kan læse mere om valg af gravsted under "kirkegården".

Begravelse udenfor sognet

Det er muligt at blive begravet eller få en urne nedsat i Tårnby kirkegård, hvis afdøde har særlig tilknytning til det sognet. Den særlige tilknytning foreligger, hvis afdøde tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende der bor i sognet, eller har forældre, ægtefælle eller børn, der er begravet på kirkegården.